Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt

Bernsteinforschung

Dr. Mónica Solórzano Kraemer

 

Sektionsleitung

Dr. Mónica Solórzano Kraemer

Telefon: 069 / 7542-1127
Fax: 069 / 7542-1137
E-Mail:  oder

Robin Kunz
Technischer Assistent

Telefon: 069 / 7542-1629
Fax: 069 / 7542-1137
E-Mail:

Claudia Franz

Claudia Franz
Technische Assistentin
(Teilzeit, außerdem technische REM-Betreuung und mikropaläontologische Sammlungen

Telefon: 069 / 7542-1143
Fax: 069 / 7542-1137
E-Mail:


 

 

https://die-welt-baut-ihr-museum.de