Museum Görlitz

polski

Görlitz


Wystawy

Muzeum Przyrodnicze w Görlitz znajduje się  w samym środku miasta. Założone w 1860 r. gromadzi kolekcje i rezultaty badań przyrodniczych z ostatnich 200 lat. Nowoczesne wystawy umożliwiają wędrówkę po fascynującym świecie przyrody –– od Górnych Łużyc po tropiki i od raf koralowych po miejscowe gleby. Dzięki nim można także zapoznać się z tematami aktualnych badań prowadzonych przez zatrudnionych w Muzeum naukowców.

Wystawy adresowane do rodzin z dziećmi oraz indywidualnych zwiedzających prezentują różnorodność i piękno przyrody Góórnych Łużyc. Dioramy umożliwiają zwiedzającym spotkanie „„oko w oko“" z rzadkimi a także powszechnie znanymi roślinami i zwierzętami. O początkach obszaru zwanego dziś Górnymi Łużycami opowiada wystawa geologiczna. Z kolei wystawa poświęcona dżungli ukazuje egzotyczne ptaki i ssaki tropików. Żywe jaszczurki, węże i ryby raf koralowych a także akwarium o pojemności 8000 l zasiedlone gatunkami ryb charakterystycznymi dla łużyckich stawów znajdują się w podziemnym wiwarium. 30-krotnie powiększony profil glebowy łączy w postaci kolumny dwa piętra klatki schodowej i daje wgląd w świat niaznanych zwierząt żyjących tuż pod naszymi stopami. Inne wystawy poświęcone są ewolucji a także afrykańskiej sawannie. Ponadto w Muzeum można oglądać często zmieniające się wystawy czasowe o różnej tematyce.

Badania naukowe

Prace badawcze prowadzone w Muzeum dotyczą głównie zoologii gleb. Od końca lat 50. XX w. tutejsi naukowcy zajmują się badaniem organizmów żyjących w glebie, ich wymaganiami ekologicznymi oraz ich udziałem w utrzymaniu funkcji gleby. Inne pola badań prowadzonych w Muzeum to ssaki drapieżne, ślimaki, mrówki, skamieniałości, minerały, rośliny naczyniowe, grzyby i porosty.

Główny obszar zainteresowań badawczych to Palearktyka, czyli chłodna część Eurazji. Muzeum posiada bibliotekę naukową , w której zgromadzono 137.000 tomów (stan z 2009 r.). W Muzeum wydawane są cztery czasopisma naukowe: Soil Organisms, Peckiana, Acari oraz Synopses on Palaearctic Collembola.

Zbiory

Muzeum posiada bogate zbiory naukowe liczące w sumie ponad 6,5 mln okazów (stan w 2009 r.) z zakresu zoologii gleby, zoologii, botaniki, geologii oraz paleozoologii. Zbiory te dokumentują rozwój żywych organizmów w czasie i przestrzeni, stanowią także archiwum przyrody nieożywionej i ożywionej. Ze zbiorów Muzeum korzystają naukowcy z całego świata zajmujący się badaniami taksonomicznymi, morfologicznymi, ekologicznymi a także w dziedzinie biologii molekularnej.

Historia

Korzenie Muzeum Przyrodniczego im. Senckenberga w Görlitz sięgają roku 1811, kiedy założone zostało „Ornithologische Gesellschaft zu Görlitz“ (Towarzystwo Ornitologiczne w Görlitz). Jednakże zakres zainteresowań członkóów Towarzystwa szybko się poszerzył. W rezultacie w 1823 r. Towarzystwo zmieniło swą nazwę na „Naturforschende Gesellschaft zu Görlitz“ (Towarzystwo Przyrodnicze w Görlitz). Już w 1827 r. wydany został pierwszy tom własnego czasopisma "Abhandlungen und Berichte der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz" (Rozprawy i doniesienia Towarzystwa Przyrodniczego w Görlitz ), które wydawane jest do dzisiaj jako czasopismo naukowe pt. "SOIL ORGANISMS" (Organizmy glebowe). Po II wojnie światowej Towarzystwo zostało rozwiązane przez nową administrację. Przez krótki czas Muzeum było związane z Urzędem Miasta w Görlitz. W 1953 r. stało się ono narodowym instytutem badawczym podległym ministerstwu do spraw uniwersytetów i edukacji technicznej w NRD. W następstwie zjednoczenia Niemiec w lutym 1991 r. Muzeum otrzymało status państwowego muzeum Wolnego Kraju Związkowego Saksonia a od 1 stycznia 2009 r. jest częścią Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (Naukowego Towarzystwa Przyrodniczego im. Senckenberga) wchodzącego w skład Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (Stowarzyszenia Naukowego im. G. W. Leibniza).

 

https://die-welt-baut-ihr-museum.de