Museum Görlitz

Profil glebowy
b

 

 

 

 

Model profilu glebowego o wysokości 5,70 m przedstawia 30-krotnie powiększony rdzeń z odwiertu wykonanego w miejscowym lesie liściastym. Pomniejsza on zwiedzającego i zabiera go do skrytego i nieznanego świata gleby i jej mieszkańców. Profil glebowy jest symbolicznym przedstawieniem dziedziny badań naukowych prowadzonych w Muzeum – zoologii gleby.

https://die-welt-baut-ihr-museum.de