Museum Görlitz

Geologia Górnych Luzyc

Wystawa ta przedstawia budowę geologiczną Górnych Łużyc. Można tu zobaczyć najstarsze skały regionu –szarogłazy łużyckie a także skały budujące jeden z największych masywów granitowych Środkowej Europy oraz skały zgorzeleckiego pasma łupkowego zawierające najstarsze, większe skamieniałości na terenie Europy Środkowej a także fragmenty pokładów węgla brunatnego z licznymi, kopalnymi roślinami.

Podłoga w tej sali stanowi mapę geologiczną wprowadzającą w tematykę wystawy. Uwagę przykuwają duże modele zwierząt, np. prehistorycznego trąbowca, oryginalne profile przez pokłady węgla brunatnego czy profil stratygraficzny zbudowany ze skał występujących na Górnych Łużycach.

Vitrine 1 Vitrine 2 Vitrine 3
 
https://die-welt-baut-ihr-museum.de