Publikationen

Volume 9

 zurück

Titelbild Volume 9 Band 9  2014

Tagung | Konferencja
Umwelt im Wandel − das schwarze Dreieck wird wieder bunt


Volker Otte

Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz, Postfach 300154, 02806 Görlitz, Deutschland;
Seiten: 133

 


Content

Vorwort | Przedmowa | Preface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii PDF
     
Tagungsprogramm | Program konferencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ix PDF
     
I. Immissions- und allgemeine Umweltsituation im Wandel | Aktualny stan imisji i zmian
zachodzących w środowisku
   
     
Barbara Kwiatkowska-Szygulska, Agnieszka Mikołajczyk, Danuta Ostrycharz,
Marian Dziewanowski, Piotr Hanula & Wydział Monitoringu Środowiska
Stan środowiska na terenie polskiej części trójkąta przygranicznego na podstawie badań prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .1 weiter
     
Ines Flügel & Thomas Scheuschner
Einfluss von Luftschadstoffen und Klimawandel auf die Gefährdung von Ökosystemen im polnisch-sächsischen Grenzraum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 21 weiter
     
Roksana Knapik & Andrzej Raj
Monitoring przyrodniczy w Karkonoskim Parku Narodowym jako narzędzie do śledzenia zmian w środowi .
. . . . 39 weiter
     
Maria Kossowska, Wiesław Fałtynowicz & Monika Dimos-Zychz  (Abstract)
Porosty wracają w Karkonosze – wstępne wyniki 2 etapów monitoringu lichenologicznego w Karkonoskim Parku Narodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 45 weiter
     
Volker Otte, Karin Diedrich & Ulrike Beck
Umweltmonitoring mit Flechten in der Euroregion Neiße. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 49 weiter
     
II. Wald & Waldentwicklung | Lasy i zachodzące w nich zmiany    
     
Władysław Danielewicz & Blanka Wiatrowska
Inwazyjne gatunki drzew i krzewów w lasach Polski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 59 weiter
     
Petr Petřík
Die Bedeutung der Sukzession in den Schlagfluren für die Waldentwicklung des Jeschkenkammes (Tschechien). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .69 weiter
+ Tabelle 1 (Die Vegetationsaufnahmen von 32 Dauerflächen aus dem Untersuchtungsgebiet Jeschkenkamm) unter www.senckenberg.de/peckiana   TAB
     
III. Landschaftswandel – Landwirtschaft – Landnutzungswandel | Zmiany w krajobrazie i
użytkowaniu gruntów
   
     
Dorota Wojnarowicz, Zygmunt Jała & Jacek Potocki  (Abstract)
Zmiany użytkowania ziemi w Karkonoszach w latach 1888–2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 81 weiter
     
Klara Tomaszewska, Małgorzata Malkiewicz & Magda Podlaska
Historia rozwoju małego torfowiska z Uroczyska Mokradła w Borach Dolnośląskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 83 weiter
     
Magda Podlaska
Probleme mit dem Filzigen Spierstrauch Spiraea tomentosa L. auf den Moorwiesen in der Nähe von Parowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 93 weiter
     
Frank Richter
Umweltwandel in der sächsischen Lausitz am Beispiel von Arnica montana und Gladiolus imbricatus. . . .
. . . 105 weiter
     
Veit Herklotz & Christian M. Ritz
Spontane Hybridisierung von Hundsrosen (Rosa L. sect. Caninae (DC). Ser.) an einem natürlichen Vorkommen in der Oberlausitz (Sachsen, Deutschland): The National Dormouse Monitoring Programme in Britain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .119 weiter
     
Daniel Pruchniewicz & Ludwik Żołnierz  (Abstract)
Wpływ użytkowania na kompozycję i różnorodność gatunkową górskich łąk świeżych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 133 weiterzurück

https://die-welt-baut-ihr-museum.de