Ceská jazyková podpora

Ceská jazyková podpora
zpět


Dokumentografická rešerše

 1. Popis rozhraní
 2. Vyhledávání
 3. Schránka
 4. Správa sezení

1. Popis rozhraní

Vyhledávání je možně pouze v prohlížecích, kterě podporují frames (rámy), mají aktivován Javascript a povolují cookies. Popis rozhraní je usporádán podle obsahu webověho rozhraní:

Vyhledávání: Prostrednictvím techto těto funkce je umožneno prímě vyhledávání v databázi. Pritom je možně použít až pet hledaných slov v kategoriích: autor, slovo z názvu, predmet (klícově slovo), všechna pole. Jednotlivá slova spojují operátory UND, ODER nebo NICHT. Systěm pak vytvorí dotaz podle hledaných slov v jednotlivých kategoriích. Všechny výsledky dotazu jsou zobrazeny ve tvaru autor, název, rok vydání, typ dokumentu. Uživatel si muže z nabídky vybrat i jiný výstupní formát, ve kterěm se mu výsledek hledání zobrazí.
Autori: Zde se nachází rejstrík jmen všech autoru uvedených v databázi v abecedním poradí. Pri jeho prohlížení mužete využít možnost zadání pocátecního písmena.
Klícová slova: Zde se nachází rejstrík všech klícových slov použitých v databázi v abecedním poradí. Pri jeho prohlížení mužete využít možnost zadání pocátecního písmena.
Nápoveda:  Jako pomucka slouží uživateli tato nápoveda.

2. Vyhledávání

Pri vyhledávání mužete hledaná slova zadat do následujících polí, napríklad:

 • Autor „Dunger, Wolfram" nebo pouze „Dunger"
 • Slovo z názvu „Die Bibliothek des Museums" nebo „Bibliothek",
  ale ne „Bibliothek Museum"
 • Klícově slovo „Umwelt" , ale ne více slov
 • Všechna pole „Umwelt" , ale ne více slov

Jednotlivá pole mohou být spojena operátory:t:

 • UND v záznamu musí být obsažena všechna slova
 • ODER v záznamu bude nejměne jeden z požadovaných termínu
 • UND NICHT slova, která nesmí být v záznamech obsažena
 • Jako výchozí je použit operátor UND.
 • Nerozlišují se malá a velká písmena.
 • Název lze zadat i bez prvního clenu (der die das)
 • Jměno autora zadávejte v podobe: Príjmení, jměno
 • Jednotlivá písmena lze nahradit zástupným znakem "_"
 • Libovolný pocet znaku lze nahradit zástupným znakem "%" , lze ho tedy použít i pro levostranně nebo pravostranně rozšírení.

3. Schránka

Ve schránce se zobrazují všechny záznamy dokumentu, kterě jste tam pridali ze seznamu výsledku vyhledávání. Obsah schránky mužete těž poslat knihovne jako žádanku. Výjimku tvorí záznamy casopiseckých clánku, kterě do schránky nelze pridat. Pokud si urcitý clánek chcete objednat, je potreba jeho záznam z dokumentu PDF opsat a poslat e-mailem.

 4. Správa sezení

Správa sezení probíhá pres cookies. Systěm vytvorí na pocítaci uživatele cookie - identifikacní císlo sezení. Toto cookie má životnost 30 minut. Pri vypršení casověho limitu se cookie vymaže. Tento limit se netýká samotněho sezení. 


zpět

https://die-welt-baut-ihr-museum.de